Kích thước cửa chính hợp Tuổi và phong thủy

Trong quan niệm phong thủy truyền thống. Kích thước cửa chính và các cửa sổ trong một ngôi nhà là nơi lưu chuyển  dẫn mở khí giữa bên ngoài , và bên trong ngôi nhà. Không khí đi qua, cửa chính, cửa sổ, qua tường ngăn, bình phong, đồ nội thất và các đồ đạc khác trong nhà đều có […]